Polski Ład – zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej

WykresyPropozycje zmian ogłoszone pół roku temu przez rządzących wzbudziły duże zamieszanie wśród przedsiębiorców. Kilka miesięcy później dysponujemy oficjalnymi informacjami na temat nadciągających rewolucji. Czy Polski Ład będzie dla ciebie korzystny? Przekonaj się, jakie zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej czekają na ciebie od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład został stworzony celem odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Postanowiono wprowadzić regulacje, które miałyby zmniejszyć występujące obecnie nierówności społeczne, tworząc lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Jednocześnie jednak pojawiły się w nim projekty, które niepokoją przedsiębiorców – jednym z nich są zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej. Aby dobrze je zrozumieć i wcielić w życie, najlepiej jest zatrudnić doświadczone biuro księgowe. Zobacz, jakie zmiany pojawią się w przyszłego roku.

 

Polski Ład – składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzą nowe zasady opłacania i odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia roku następnego wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacania jej od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności. Jej wysokość wynosić natomiast będzie:

  • 9% – dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej,
  • 4,9% – dla przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach liniowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku wyżej wymienionych przedsiębiorców podstawa wymiaru składki nie może pozostawać niższa niż ta obowiązująca od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. minimalna wysokość będzie wynosiła więc 270,90 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą obliczyć na podstawie osiąganych dochodów. Miesięczna podstawa jej wymiaru może bowiem stanowić 60%, 100%, a nawet 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, w co należy wliczyć również wypłaty z zysku. W Polskim Ładzie ustalono trzy progi przychodów z działalności gospodarczej: do 60 000, 60 000 – 300 000 i powyżej 300 000 zł.

Co będzie podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność pozarolniczą z zastosowaniem opodatkowania w formie karty podatkowej? Zatrudnione przez nich biuro księgowe musi pamiętać, że w Polskim Ładzie będzie stanowiła ją kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 3 010 zł. To również podstawa dla wszystkich pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą oraz dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

 

Polski Ład – brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej

Prawdziwie istotną zmianą dla przedsiębiorców jest brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Przed wejściem w życie Polskiego Ładu obsługujące ich biuro księgowe mogło bowiem odliczyć ją od podatku w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru, co istotnie wpływało na wysokość pokrywanych co miesiąc opłat z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że zmiana dotycząca braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dotyka wszystkich podatników. Obejmuje bowiem zarówno przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej i osoby opłacające podatek liniowy, jak i ryczałtowców, kartowiczów oraz pracowników czy zleceniobiorców.

 

Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej

Niepokojący przedsiębiorców brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku to wyższy podatek do zapłacenia – wielu właścicieli firm obawia się, że może to sprawić, że będą zmuszeni zamknąć swój biznes. Dla niektórych z nich przewidziane są jednak pewne preferencje podatkowe, wśród których na uwagę zasługuje m.in. ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej. Co to oznacza w praktyce?

Z ulgi podatkowej dla tzw. klasy średniej będą mogli skorzystać pracownicy oraz część przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Na czym będzie polegać? Od dochodu będzie można odliczyć kwotę, której wysokość będzie uzależniona od rocznych przychodów/ dochodów. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy, których przychody/dochody z danego roku podatkowego zmieszczą się w przedziale 68 412 – 133 692 zł.

 

Składka zdrowotna w wynagrodzeniu członków zarządu

Kolejną zmianą, która pojawi się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, jest wynagrodzenie członków zarządu ze składką zdrowotną. Dotychczas osoby pełniące funkcje na podstawie aktu powołania nie były nią objęte, a więc podmioty odpowiedzialne za wypłacanie ich wynagrodzeń nie musiały naliczać i odprowadzać składek do ZUS. Od 1 stycznia 2022 roku naliczana i odprowadzana składka zdrowotna będzie wynosiła 9% od wysokości pobieranego wynagrodzenia.

 

Biuro księgowe Żory

Polski Ład przez ostatnie miesiące pozostawał dużą zagadką – po prezentacji wstępnego projektu rządzący na długi czas nie przedstawiali konkretów. Dziś dysponujemy już wiedzą na jego temat, co pozwala nam przygotować współpracujących z nami przedsiębiorców na zbliżające się zmiany. To dobry czas, by skorzystać z konsultacji oferowanych przez doświadczone biuro księgowe i dokładnie przeanalizować swoje przychody i najlepszą dla ciebie formę opodatkowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed twoją firmą i czy Polski Ład oferuje korzystne dla ciebie zmiany, możesz skonsultować się z naszymi pracownicami. Biuro księgowe INTESO pracuje na terenie całego kraju, biorąc pod swoje skrzydła zarówno przedstawicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i małych i średnich firm, spółek, stowarzyszeń czy fundacji.