Polski Ład – ulgi dla firm

Wskazywanie na wykresOd 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzi Polski Ład. Jednym z jego podstawowych założeń jest zmiana obecnie funkcjonujących i wprowadzenie nowych ulg podatkowych. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy inwestują w rozwój swoich działalności? Przedstawiamy najważniejsze ulgi dla firm, które stawiają na innowacyjne rozwiązania i poszukują nowych rynków dla sprzedaży oferowanych produktów.

Polski Ład to odpowiedź polskiego rządu na kryzys gospodarczy powstały w wyniku szalejącej wciąż pandemii COVID-19. Z założenia są to regulacje zmniejszające nierówności społeczne, w rzeczywistości natomiast rozbudowany projekt obejmujący przede wszystkim przedsiębiorców, z którego zrozumieniem i wdrożeniem musi szybko uporać się każde biuro księgowe. Pojawiły się w nim jednak interesujące ulgi dla firm, z których listą warto się zapoznać – przedstawiamy kilka najważniejszych.

 

Jakie ulgi dla firm w Polskim Ładzie?

Ulga B+R (ulga badawczo-rozwojowa)

Nowa ulga badawczo-rozwojowa sprawia, że podatnicy CIT i PIT posiadający status CBR mogą odliczyć od opodatkowania koszty kwalifikowane, czyli przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową. Dotychczas możliwe było odliczenie od podstawy opodatkowania 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku podatkowym lub 100% kosztów w przypadku uzyskania i utrzymania patentu, ochrony wzoru użytkowego czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez podatników niebędących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą. Nowelizacja ulgi B+R zakłada podniesienie odliczeń do 200% oraz uwzględnienie w nich kosztów uzyskania i utrzymania patentu. Dodatkowo, podatnicy mogą liczyć na zmianę wysokości kosztów kwalifikowanych (m.in. należności ze stosunku pracy czy umów zlecenia lub o dzieło) związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących cele badawczo-rozwojowe – z dotychczasowych 100% do obowiązujących od stycznia 200%.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Polski Ład przewiduje również, że każdy podatnik, który będzie posiadał nierozliczoną w poprzednim roku ulgę B+R, będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od przychodów z tytułu zarówno stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy, jak i świadczenia usług na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Ulga obowiązuje również z tytułu praw autorskich. Rozliczające podatnika biuro księgowe musi jednak pamiętać, że warunkiem odliczenia jest poświęcenie co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w miesiącu danego pracownika na działalność B+R.

Co istotne, uprawnienie przysługuje od miesiąca, w którym zostało złożone zeznanie za dany rok, aż do końca roku podatkowego.

 

Symultaniczna ulga B+R i preferencja IP Box

W tym momencie podatnicy mogą w tym samym roku podatkowym skorzystać zarówno z ulgi B+R, jak i preferencyjnego opodatkowania dochodów pochodzących z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX). Dotyczy to jednak różnych kategorii dochodu. Polski Ład przewiduje wprowadzenie regulacji, dzięki którym możliwe będzie odliczenie kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo-rozwojową także od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Ulga na prototyp

Podatnicy CIT i PIT zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej. Koszty będzie trzeba wykazać w zeznaniu rocznym, tym samym będzie istniała możliwość ich odliczenia przez następne, następujące po sobie lata. Oznacza to realne zmniejszenie kosztów przygotowywania prototypów innowacyjnych produktów, które mogą pojawić się w przyszłości na rynku. Wartość odliczenia może wynosić do 30% poniesionych kosztów, nie może jednak przekraczać 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ulga na robotyzację

Pojawiająca się w Polskim Ładzie ulga na robotyzację jest zbliżona do ulgi B+R. Dzięki niej podatnik prowadzący działalność produkcyjną będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania koszty już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warto jednak podkreślić, że wynikające z nowej ulgi odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% poniesionych kosztów.

 

Ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów

Podatnicy CIT i PIT zwiększający sprzedaż produktów w ramach zmian wynikających z Polskiego Ładu będą mogli liczyć na ulgi umożliwiające:

  • odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków stanowiących koszta podatkowe, których celem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, również tych dotychczas nieoferowanych,
  • odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z osiągnięciem przychodów (dotyczy produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju).

W ramach nowego projektu kwota odliczenia przysługuje do wysokości uzyskanego dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie może jednak przekroczyć 1 000 000 zł.

 

Ulgi dla firm w Polskim Ładzie – na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy?

Powyższe ulgi to nie wszystkie rozwiązania, które przewidywane są w projekcie Polskiego Ładu. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na ulgę konsolidacyjną, której celem jest zachęcenie do nabywania udziałów spółek kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Interesującym rozwiązaniem może okazać się również ulga dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej, która pomniejszy podstawę opodatkowania spółki wchodzącej na giełdę. Przewidywana jest również ulga w PIT dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, która może wynosić nawet 50% wydatków na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej.

 

Biuro księgowe Żory

Zdajemy sobie sprawę, że Polski Ład wprowadził wiele zamieszania i wzbudza w przedsiębiorcach niepokój. To naprawdę rozbudowany projekt, a czasu na zapoznanie się z nim zostało już stosunkowo niewiele. Każde biuro księgowe obecnie analizuje go strona po stronie, by przedsiębiorcy mogli maksymalnie skorzystać z nowych form pomocy czy przysługujących im ulg. Niektóre z nich okazują się naprawdę interesujące, zwłaszcza dla firm z sektora badawczo-rozwojowego.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoja firma może skorzystać ze zmian wchodzących w życie wraz z Polskim Ładem, możesz skonsultować się z nami. Biuro księgowe INTESO świadczy usługi księgowe na terenie całej Polski – prowadzimy dokumentację dla jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich firm, spółek, stowarzyszeń i fundacji.