Dochód a przychód firmy – czym się różnią?

Wskazywanie na wykresPoczątki prowadzenia działalności gospodarczej bywają trudne – nie uczymy się bowiem w szkole o podatkach, a podstawowa wiedza o pieniądzach jest u nas znikoma. Okazuje się, że pierwszym problemem jest ustalenie, czym różnią się dochód i przychód firmy, którą będziemy prowadzić. Abyś zawsze był pewny, o czym mówi zatrudniona księgowa, koniecznie przeczytaj przygotowany przez nas artykuł.

Biuro księgowe może prowadzić niemal wszystkie dokumenty twojej firmy. Jako przedsiębiorca nie musisz więc martwić się ani teczkami pracowników, ani też rozliczeniami z fiskusem. Twoim zadaniem jest tworzenie produktów lub świadczenie usług, których potrzebują twoi klienci. Dobrze jest jednak, gdy orientujesz się w podstawowych terminach, które pozwalają ci lepiej przygotować nową ofertę. Dochód, przychód i obrót to właśnie jedne z nich. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym polega różnica między nimi.

 

Przychód – co to jest?

Podstawą dla ogarnięcia finansów prowadzonej firmy jest zrozumienie, co stanowi przychód. Musisz wiedzieć, że to każdy wpływ finansowy, jaki uzyskasz z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – a więc każda kwota, na którą został wystawiony paragon, faktura czy inny dokument sprzedaży. To najczęściej wartość sprzedanych towarów lub wyświadczonych usług. Przychód generuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Warto wiedzieć, że ustawa o PIT precyzuje, co zalicza się do przychodów. Są to przede wszystkim:

 • pieniądze otrzymane od klienta za sprzedany produkt lub świadczoną usługę,
 • wszelkie otrzymane świadczenia, rzeczy oraz prawa, które mają charakter nieodpłatny lub częściowo odpłatny,
 • wysokość odliczonego lub zwróconego podatku od towaru i usług (podatek VAT).

Aby podsumować, czym jest przychód, należałoby powiedzieć, że to wszystkie przepływy finansowe, które prowadzą do uzyskania dochodu. Co bardzo istotne, wysokość przychodu nie odzwierciedla kondycji finansowej firmy – właśnie w tym celu niezbędne są nam dwa kolejne pojęcia: dochód i obrót.

 

Dochód – co to jest?

Dochód firmy mówi znacznie więcej o aktualnej kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Uznaje się za niego bowiem wszystkie przychody, które zostały pomniejszone o wszystkie koszty ich uzyskania oraz należne składki ZUS. Aby móc w ogóle mówić o dochodzie, wygenerowane przychody muszą być więc większe od kosztów poniesionych celem jego osiągnięcia.

Należy pamiętać, że dochód firmy analizujemy na 2 sposoby:

 • dochód netto, czyli kwota po odjęciu należnego podatku,
 • dochód brutto, czyli kwota przed odjęciem należnego podatku.

To właśnie na podstawie dochodu brutto obliczamy podatek dochodowy. Obliczeń możesz dokonać sam, następnie przesyłając do właściwego Urzędu Skarbowego poprawnie uzupełnione dokumenty i opłacając należne składki. Całą pracę związaną z tym może również przejąć doświadczone biuro księgowe, byś ty mógł zająć się rzetelnym prowadzeniem swojej firmy.

 

Koszty uzyskania przychodu – co to znaczy?

Aby móc prawidłowo wyliczyć dochód firmy, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu. Które wydatki możemy zaliczyć w ich poczet? To przede wszystkim:

 • koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów,
 • koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia przychodów,
 • koszty mające związek z prowadzoną działalnością, które nie mają cech o charakterze osobistym istotnym dla przedsiębiorcy,
 • koszty potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Oznacza to, że nie wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorcę mogą być zakwalifikowane jako koszt podatkowy. Katalog tych, których nie można zaliczyć, obejmuje art. 23 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2018 r.) koszty firmy muszą być racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie przychodów.

Należy podkreślić, że w Polsce rozróżniamy 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodów:

 • Bezpośrednie koszty podatkowe to wszystkie wydatki bezpośrednio łączące się z uzyskanym przychodem, a więc mogą obejmować np. zakup niezbędnych do stworzenia sprzedawanego produktu materiałów.
 • Pośrednie koszty uzyskania przychodu to te, których poniesienie nie jest związane bezpośrednio ze świadczoną usługą czy sprzedawanym produktem. Wśród nich znajdą się więc m.in. koszty biura rachunkowego, wyposażenie biura, paliwo do służbowego samochodu czy czynsz.

 

Obrót firmy – co to jest?

Obrót firmy to pojęcie, które jest bardzo często mylone z przychodem, podczas gdy tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego. Podczas gdy przychód to wszystkie wpływy i należności, obrotem nazywamy przychód pomniejszony o należny podatek dochodowy. Pod tym pojęciem znajdują się również wszystkie otrzymane zaliczki czy przedpłaty, a dodatkowo zwiększają go wszelkie dotacje, dopłaty czy subwencje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na ostateczną cenę świadczonych usług czy sprzedawanych towarów.

Jak widać, różnice pomiędzy przychodem, dochodem a obrotem firmy są dość istotne i warto je znać i rozumieć. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że w przedsiębiorstwie